Kozmetika a doplnky výživy Dr. Nona

Kozmetiku a doplnky výživy Dr. Nona vynašla Dr. Nona Kuchina po svojom boji s rakovinou, kedy jej lekári nedávali už žiadne šance. Všetky produkty obsahujú Bioorganominerálny komplex z Mŕtveho mora, ktorý je najbohatším zdrojom minerálov a stopových prvkov. Kozmetika je šetrná a je vhodná i na alergickú a veľmi citlivú pleť, s jej očnými krémami majú výborné skúsenosti aj ľudia, ktorým iná kozmetika spôsobuje pálenie očí. Pozrite si všetku kozmetiku Dr. Nona a všetky doplnky výživy Dr. Nona.

 

Najpredávanejšie produkty Dr. Nona:

 

Balzám na očné vrásky Dr. Nona
Balzam na očné vrásky Dr. Nona

€59,90


Kúpelové soli Dr. Nona


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávka

Tovar môže kupujúci objednať nasledovne

a) prostredníctvom nákupného košíka na stránke www.e-shop-zdravie.sk

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar vopred dohodnutú cenu. Po odoslaní objednávky Vám bude Vám bude zaslaný automatický e-mail potvrdzujúci rozsah objednávky a jej obsah. Po obdraní sms notifikácie vám predošleme termín expedície tovaru. Každá prijatá objednávka sa považuje za záväznú zo strany odosielateľa. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať v deň jeho expedície e-mailom, v ktorom budete mať číslo zásielky a predpokladaný termín doručenia. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednania.

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar ak s tým kupujúci súhlasí.

Platobné a dodacie podmienky

Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle s potvrdením objednávky e-mailom. Tuto platbu môže kupujúci vykonať dvoma spôsobmi:

a) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
b) prevodným príkazom zo svojho účtu
c) úhradou dobierky v hotovosti na pobočke Slovenskej pošty a.s
d) Platba je možná iba v EUR.

Dodacia lehota na Tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

Tu sa dozviete viac o platobných a dodacích podmienkach

Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia

Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou resp. poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ochrana osobný údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.e-shop-zdravie.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.e-shop-zdravie.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru

Reklamačné a záručné podmienky

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 2 roky. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).. Reklamácie sú vybavované buď telefonicky (Na telefónnom čísle 0905 978 184), alebo e-mailom (bradovaeva@gmail.com ) Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných predpisov SR 2 roky, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na bradovaeva@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporov a platforma RSO

Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Alternatívne riešenie sporov (ARS) V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na bradovaeva@gmail.com ) a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.. Subjektom alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:

• SOI – Slovenská obchodná inšpekcia - http://www.soi.sk/
• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
• Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
• súkromná firma, ktorá má od štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname) Kupujúci podáva tento návrh písomne alebo elektronicky (alebo aj ústne) tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozska 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172;
02/58272 104 fax
č.: 02/58272 170

e-mail: ba@soi.sk

Bo Weevil produkty z biobavlny sú certifikované značkou GOTS.

Holandská spoločnosť Bo Weevil sa zaoberá predajom a distribúciou

produktov z bio bavlny. V ich sortimente nájdeme látky a tkaniny z biobavlny a výrobky z nich ako sú nákupné tašky, kozmetické tašky, uteráky, osušky a nohé iné.


Všetky produkty z biobavlny sú certifikované značkou GOTS.

Globálna norma pre ekologické textilie (GOTS) integruje všetky štádiá spracovania textilu, od vlákna po konečný výrobok: surové vlákno musí byť certifikované na ekologické poľnohospodárstvo a musia byť kontrolované všetky výrobné procesy. Cieľom tejto normy je zaručiť vysledovateľnosť, používanie chemikálií šetrných k životnému prostrediu a zdraviu spotrebiteľa, zabezpečiť systém kvality, znížiť energiu pri výrobe a rešpektovať sociálne kritériá zamestnávania.

Kozmetika, doplnky výživy a nápoje Global 3000

 

Spoločnosť Global 3000 okrem filtrov na vodu a príslušenstva vyrába tiež kozmetiku a doplnky výživy, rovnako zdravé nápoje v prášku. Všetky produkty sú veľmi bohaté na vitamíny, minerály, flavonoidy a iné zdraviu prospešné látky.


Florinea - natural ice gel

Florinea natural ice gel
€11,90

Aniónové vložky

 

Prevratná novinka v dámskej osobnej hygiene. V čom sú aniónové vložky a iné? Prepúšťajú vzduch a tým prinášajú pocit suchosti a sviežosti. Premieňajú tekutinu na gél. Pod bavlneným povrchom je umiestnená aniónová vrstva. Počas používania táto vrstva generuje veľké množstvo záporne nabitých iónov, čo účinne eliminuje škodlivé baktérie, nepríjemné zápachy a pritom nevyvoláva žiadne vedľajšie účinky.

Vložky Love Moon Lala Moon denné
Anionové vložky: denné

€6,00Anionové vložky: nočné

€6,00Anionové vložky: intimky

€7,00