Global 3000

Dusičnany a dusitany

Dusík je prvok, ktorý je nevyhnutný pre všetky živé organizmy. Nachádza sa v rôznych formách. Kým ľudia a zvieratá nevedia využiť dusík z dusičnanov a potrebujú ho v inej podobe, pre rastliny sú najideálnejšie práve dusičnany. Z nich vyrobia zložitejšie zlúčeniny dusíka, ktoré sú schopné prijímať a zužitkovať zvieratá a ľudia. Ľudia však rastliny často prehnojujú a tie nedokážu zužitkovať všetky dusičnany, ktoré ostávajú v rastlinách, a ďalšiu časť potom odplavuje dažďová voda, ktorá sa dostáva do riek a následnej i do pitnej vody.

Chlór a jeho zlúčeniny

Prečo sa voda chlóruje

Chlorizácia vody nie je výmyslom pohodlných vodární. Pitná voda z verejných vodovodov je chlórovaná k zaisteniu bakteriálnej nezávadnosti v zmysle štandardov, a to s minimálnymi výnimkami na celom svete. Chlór vydrží vo vode relatívne dlho. Chráni tak pitnú vodu v priebehu jeho transportu potrubím pred druhotnou bakteriálnou kontamináciou alebo rekontamináciou.

Akú vodu pijeme

Je to tak trochu paradox. Kým o potravinách, ktoré denne konzumujeme, sa v súvislosti so zdravým životným štýlom vedú siahodlhé diskusie, kvalitu vody, ktorú denne pijeme, často prehliadame. Akoby ani nestála za reč. Pravdou však je, že zatiaľ čo potraviny si môžeme vyberať z pomerne širokej ponuky, pitnú vodu užívame dennodenne zväčša z toho istého zdroja – či už je to verejný vodovod alebo studňa.

 Sústavný – každodenný vplyv pitnej vody na naše zdravie je zaiste dostatočne pádnym argumentom, aby sme sa o jej kvalitu zaujímali. 

JE DNES PITNÁ VODA SKUTOČNE PITNÁ? AKÚ VODU PIJEME?

Vhodný filter

Najjednoduchším riešením, ako si z „poškodenej“ vody vytvoriť vodu opäť pitnú je správne zvolený vodný filter.

Ako si vybrať správny filter?

Zaujímajte sa o kvalitu vašej vody. Určite si, aký problém chcete riešiť 
(chlór, dusičnany, ťažké kovy…)

. Ak ste napojení na verejný vodovod, môžete si vyžiadať informácie o kvalite dodávanej vody priamo od vodární.
 Ak čerpáte vodu zo studne a chcete sa viac dozvedieť o jej kvalite, je nutné dať si urobiť rozbor.Rozsah minimálneho rozboru vody:

Náš obchod je weePartner a podporuje cashback bonusový systém a kartu wee - Ak wee kartu ešte nemáte, pošleme vám ju zdarma spolu s tovarom, alebo sa môžete ihneď tu ZDARMA zaregistrovať online a získať svoj WEE účet. Poskytujeme cashback 3% z ceny zakúpeného tovaru.