Biostimul

Zdravá škôlka

Projekt "Zdravá škôlka" pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR na podporu imunity, zníženie chorobností detí predškolského veku. Viac info aj na stránkach www.zdravaskolka.eu.

História biolámp

Liečba svetlom je súčasťou histórie ľudstva po celú dobu jeho existencie. Jedným z prvých cielených využití svetelnej energie pri liečbe je obdobie 2500 prd. n. l. z Egypta a okolo roku 1400 pr. n.l. z Číny, ale ku skutočnému rozmachu prišlo až v kultúrach starého Grécka a Ríma, kedy ľudia mali v každom dome slnečné kúpele. Za pôvodnú metódu možno považovať z historického hľadiska helioterapiu (liečbu slnečným svetlom).

Základne efekty pôsobenia biolampy

Pri používaní biolámp (ako zdroja polarizovaného svetla) dochádza k javom, ktoré spúšťajú a podnecujú priebeh riadiacich pochodov na bunkovej úrovni v tkanive a následne prichádza k spomaleniu chorobných a degeneratívnych procesov v týchto bunkách. Pretože v každej bunke v celom organizme prebiehajú špecifické biochemické procesy, môžeme z  tohto pohľadu označiť tento jav za strategicky dôležitý pre ďalší priebeh liečebných procesov, majúcich vplyv na celý organizmus. V praxi sa väčšinou jednotlivé efekty kombinujú a prelínajú.

Prienik biolampy

Experimentálne výsledky štúdie Ing. Igora Geyera a Ing. Jaroslava Oswalda z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky preukázali, že polarizované svetlo z červenej oblasti svetelného spektra (626 mn) generované biolampou Biostimul, preniká do živočíšneho tkaniva najhlbšie, a to až za hranicu 4,5 cm. Zelené (526 nm) a modré svetlo (472 nm) prenikalo taktiež do tkaniva, ale do menších hĺbok, ako svetlo červené.

Biologický účinok polarizovaného svetla na živý organizmus

Pri dopade polarizovaného svetla na tkanivo, sa malá časť svetelných lúčov odrazí (asi 4%) a zbytok prejde do tkaniva, kde dochádza k jeho rozptylu a absorpcii.

Rozptyl a odraz od niektorých zložiek tkaniva ovplyvňuje priestorové šírenie svetelnej energie i možnosť jej absorpcie v určitom objeme tkaniva.

Čo je Biolampa Biostimul

Biolampa BiostimulAko Biolampa Biostimul funguje?

Biolampa Biostimul vychádza z najnovšej patentovanej technológie FOTONYX, ktorá výrazne posunula účinnosť biolámp oproti klasickým biolampám. Biolampa Biostimul využíva ako zdroj žiarenia LED diódy, ktoré nehrejú a možno ich použiť aj na liečbu zápalových ochorení (na rozdiel od klasických biolámp s halogénovou žiarovkou, ktorá hreje). A ako teda biolampa Biostimul lieči?

Náš obchod je weePartner a podporuje cashback bonusový systém a kartu wee - Ak wee kartu ešte nemáte, pošleme vám ju zdarma spolu s tovarom, alebo sa môžete ihneď tu ZDARMA zaregistrovať online a získať svoj WEE účet. Poskytujeme cashback 3% z ceny zakúpeného tovaru.